Sanitarni iziskvaniya na frizora

Ако в дадено помещение се срещнат експлозивни вещества, подходящо количество кислород или окислител и, освен това, ефективно запалване, може да се докаже, че има специфична опасност от експлозия.Системата за управление на човешките ресурси е стил, който се използва за потискане на експлозията.

Изпълнението му зависи от факта, че той регистрира началната фаза на експлозията и след това го потиска. Елиминира нежеланото натрупване на налягане в защитеното устройство.Тази система служи за сигурност и премахва повредите.Характеризира се с видима и позитивна технология, висока надеждност и бърза реакция на системата. Неговите предимства са, че се добавя към външната страна, трудно се обработва и транспортира, също така има практична и голяма възможност да сменя компонентите след активирането на системата. Адаптирането е съобразено с изискванията на клиента.Цилиндърът hrd е цилиндър с потискане на експлозията. Налице е най-разпространеният и популярен метод на анти-взривни системи.Цилиндърът се използва най-често и за подпомагане на апарати, резервоари, тръби и тръби, в които се намират прах, хибридни смеси и газове във всяка индустрия.Те съществуват над отлична анти-взривна защита на устройства като силози, филтри, циклони, смесители, сушилни и гранулатори, при които във взривоопасни концентрации има запалими вещества.Тези цилиндри имат hrd резервоар със затварящ агент, затворен чрез предпазна пластина. По-долу се намира детонаторът зад спиралната спирала. Тя се стартира с помощта на управляващия блок и плочата се изрязва със спирала в изключително близък стадий.Те са направени със смес от прах, която, когато се напръска в дадена стая, намалява налягането на експлозията, като неутрализира прашната експлозивна атмосфера.В успеха на фармацевтичните предприятия или хранително-вкусовата промишленост, където са повишени хигиенните изисквания, се свързват hrd бутилките с пара. Те са направени от вода, която се защитава над точката на кипене. Когато клапанът се отскочи, налягането пада и се приема, че водата кипи и обектът веднага се държи в пара. Цилиндрите също са направени заедно с ATEX съвети.