Opredelenie na individualnata biznes deynost

Замърсяването с прах е нещо обичайно във всичко, дори и в най-малката производствена база. Разбира се, където и да се извършват дейности, включващи голямо количество по-малки и по-големи прашинки, вентилатори и системи за отстраняване на замърсен въздух навън са инсталирани.

Например, в растения, участващи в обработката на дърво или камък, би било невъзможно да останете в постоянно запрашени помещения, дори в маска, защитаваща човек, предпазваща от получаване на прах за дишане и уста. Следователно механичната вентилация на въздуха е една и съща, защитата на вашия служител е допълнителна, а филтрирането на най-фините частици от замърсяването на въздуха - е друг въпрос, за който всеки предприемач, който уважава себе си и служителите си, трябва да се грижи.

Системата за събиране на прах е нова система за събиране на прах, предназначена за всички индустрии. Освен това работи отлично в стоманодобивната промишленост, заваръчната промишленост, както и в преработващата промишленост, което няма смисъл за индустрията. Филтрацията на въздуха е необходима за нас във всяко производствено предприятие, в което се получават машини - често по време на механична обработка на суровината те причиняват замърсяване с прах, което може да бъде лошо, когато се хване в тялото ни. Тъй като подценяваме ролята на филтрите в нашата работа, можем да предложим доказателство, правейки опита си с лакмусова хартия, тестваща количеството вода от чешмата преди и след филтрирането. Дори утайката, отложена върху филтърната касета на електрическата кана, трябва да ни дава храна за размисъл, колко замърсени вещества те използват в тялото ни, така че да не филтрират. В случая с въздуха е също толкова важно - и още по-важно, защото частиците, движещи се във въздуха, не могат да се видят или почувстват, така че можем да изпитаме техните фатални последици за здравето ни, когато в продължение на много години ние ще вдишваме димовете на машините, на които те функционират във фабриката всеки ден ,

https://puro-n.eu/bg/

Въздушните филтри, монтирани в устройства за отстраняване на прах, са направени на същия принцип като тези в чайника. Винаги има по-точни, защото филтриращият материал е много деликатен и се разпръсква във въздуха. Имаме различни системи за избор, в зависимост от това как замърсяването е в нашия индустриален офис.