Onlayn banka za sperma

Банката на спермата (сперматозоидите е мястото, където спермата на донорите е скрита. Те трябва да постигнат добре дефинирани критерии. Над хората в спермата им трябва да има достатъчно сперматозоиди (минимум 40 милиона на 1 mm с доста висока мобилност. Донорът трябва да съществува във фантастичен физически метод, да е на възраст до 35 години и да няма генетични заболявания.

Освен това, оценяват се неговото развитие, цвят на тялото, цвят на очите и косата и, какво е интересно, образование (минимална средна. Според правото на ЕС спермата се предоставя безплатно. Плаща се само компенсация за направените разходи, например достъп (максимум 700 PLN.Първият етап от квалифицирането на донора е истинско интервю, по време на което на него му се дават редица въпроси за сексуалния си добив, болестите и семейните въпроси. По-късно кръвта му се проверява, за да се види дали е носител на инфекциозни заболявания (напр. ХИВ, получава сперма и тампон от уретрата. Ако всяко условие е изпълнено, дарената сперма достига до спермата за половин година. Едва след изтичане на това време се провеждат повече изследвания и спермата се насочва към определени процедури по тяхното съдържание. Донорът трябва да подпише подходящ договор с банката - клиниката трябва да обърне пълно внимание на действителното съхранение на спермата. В родния свят практиката на даряване на сперматозоиди все още не е известна, следователно материалът не се унищожава.Да извлече от банката теоретично, че всички. Въпреки че на нивото на полското законодателство самотните хора не могат да ползват услуги на банкови сперматозоиди (едно дете трябва да има и възрастен, и майка в размер. Най-често клиентите на такива клиники са стерилни двойки и хора, които носят генетични заболявания, които не искат да напускат синовете си.