Nova kompaniya i kasov aparat 2015

Когато определяме началото на магазин или фризьорски салон, трябва да добавим голям списък от отговорности. Изложението и декора на стаята са някои, но лъвската страна на този документ е форма в данъчната служба.

Всеки предприемач, който като част от собствената си практика ще предлага услуги и услуги, трябва да си осигури фискален касов апарат. Текущите големи разходи все още са налице само за няколко години. Днес най-простите устройства могат да се получат за няколко стотин злоти.

Diet DuetDiet Duet - Най-добрият начин да отслабнете изчерпателно!

Когато избираме конкретен модел, ние трябва да преценим Вашите нужди. За шофьора, предоставящ пътнически транспортни услуги, ще бъде представено най-доброто мобилно казино, а при приличен магазин изпитът ще премине фискалния терминал. Възможността на площада е значителна и всеки път си струва да се спомене едно нещо: на аксесоари като касовия апарат просто не си струва да се инвестира. Въпреки това, той ще бъде експлоатиран дори няколко часа на ден и затова е изключително важно при уреждането на сметките с данъчното наименование.

Същата покупка на novitus, така че не всичко. Извършват се и регистрация и сервиз на устройството. Това основно се прави на три етапа. Първоначално касовият апарат трябва да се докладва на данъчната служба, след което подлежи на процедурата на фискализация и окончателно уведомяване на данъчната служба. Ако търсите услуга, всички търговци трябва да помислят за редовна, периодична техническа проверка на касовия апарат. Това е задължение, чието неизпълнение може да бъде извършено чрез налагане на санкция от данъчната служба.

Друг въпрос, който не може да бъде пренебрегнат, е докладът от касовия апарат. Тя има реална информация, която е принцип на данъчно облагане. Компаниите изготвят дневен и месечен отчет. Всички те водят до обобщени данни за оборота и размера на данъците за един период.

Специалистите подчертават, че преди започването на бизнеса всички правни аспекти си струва да се абсорбират и ... да се използват с кратък пръст!