Mikroskop

Устройствата, чрез които можете да видите много малки елементи, погледнете фините детайли, често невидими за невъоръжено око, се наричат микроскопи. Първите оптични микроскопи дадоха сравнително малък, само десетократно увеличение. Ето защо те не са придобили повече признание като изследователски инструмент.

Съвременната наука, технологията е направила огромно увеличение в пространството на микроскопията и е дала, че микроскопичните свойства в много области сега са станали много чести. Имаме работилница, поляризиращи, оптични, холографски, операционни, флуоресцентни, електронни микроскопи, както и много нови. В медицински и дълбоки лаборатории е постигнат специален вид микроскоп.Налице са лабораторни микроскопи, специално проектирани за функции на просто място с увеличен обектив 100 пъти. Главата ви позволява да прикрепите фотоапарат или цифров фотоапарат, благодарение на което можете да архивирате изключенията от въпросите.Те са намерили приложение в науката, в лабораторната работа и мисълта. Навсякъде, където пробите се наблюдават при увеличение от минимум 40 пъти.Те се приемат в медицината, биологията и технологиите. Благодарение на използването на лабораторни микроскопи, можем да постигнем точен анализ на урината, което ни позволява да намерим кръвни клетки, гъбички, кристали или бактерии, което показва кратки медицински състояния. Използват се за хистопатологични изследвания, онкология, хематология. Ветеринарните продукти са много по-добри благодарение на лабораторните микроскопи за подпомагане на животните. Микроскопите се използват за изследване на водата, в съдебната медицина за търсене на микросфери и за откриване на отрова, бижута за откриване на фалшиви продукти, за определяне на цената на продуктите, за запазване на паметници, за опазване на околната среда, за анализиране на екологичното състояние на енергията и езерата. , В електрониката микроскопите помагат да се наблюдават електронните компоненти, намират къси съединения или пукнатини по пътя.Всъщност няма поле, което може да се направи без лабораторен микроскоп.