Matematicheska programa s volfram

Днес, в движение с много бързото развитие на съвременните компютърни методи, МКЕ (методът на крайните елементи бързо се превръща в много скъп инструмент за числения анализ на различни конструкции. MES моделирането намери много високо приложение в практически всички нови инженерни области в допълнение към приложната математика. Казано по-просто, говорейки MES, това е деликатен метод за решаване на диференциални и частични уравнения (след предварителна дискретизация в нормално пространство.

Какво представлява МОНМетодът на крайните елементи в момента е един от най-простите, компютърни методи за определяне на напрежението, обобщените сили, деформации и измествания в изпитваните структури. Моделирането на MES се основава на плана на деление на подготвения брой крайни елементи. В областта на всеки отделен елемент могат да се правят някои приближения и всички неизвестни (главно премествания се представят от допълнителна интерполационна функция, посредством стойностите на работата в затворен брой точки (разговорно наречени възли.

Прилагане на MES моделиранеВ днешно време силата на структурата, напрежението, изместването и симулирането на деформации се проверяват с помощта на метода на МКЕ. В компютърната механика (CAE, топлопредаването и течният поток също могат да бъдат изследвани с тази техника. Методът MES идеално се добавя към изучаването на динамиката, статиката на машините, кинематиката и магнитостатичните, електромагнитните и електростатичните ефекти. MES моделирането вероятно ще бъде реализирано в 2D (двуизмерно пространство, където дискретизацията е свързана главно с разделянето на конкретен отдел на триъгълници. Благодарение на тази форма можем да преброим стойностите, които се появяват в отдела на дадена програма. Има обаче някои ограничения в тази техника.

Най-големите предимства и недостатъци на метода FEMНай-голямото предимство на МОН е несъмнено възможността да се получат добри резултати дори при много сложни форми, за които е много важно да се извършат обичайните аналитични изчисления. На практика това означава, че някои въпроси могат да бъдат копирани в ума на компютъра, без да е необходимо да се изграждат скъпи прототипи. Подобен процес прави целия процес на проектиране изключително лесен.Разделянето на изследваната област на още по-млади елементи води до по-точни резултати от изчисленията. Трябва също така да се погрижим повече за факта, че тя е последната, закупена с много по-голямо търсене на компютърната база на съвременните компютри. Трябва също да се помни, че в такъв случай трябва да се добавят много изчисления, които са резултат от чести апроксимации на обработените стойности. Ако тестваната зона е сглобена от няколко стотин хиляди нови елемента, които са нелинейни свойства, изчислението в тази форма трябва да бъде внимателно модифицирано в следващите повторения, така че крайното решение да бъде добро.