Izpolzvaneto na v glerodni materiali

Иновативната индустрия използва десетки хиляди запалими и бързи вещества. Параметрите на газове и течности в силата на фактите са напълно разбрани и документирани. Следователно, идентифицирането на заплахите, които възникват от тяхното присъствие в хода на работата, е доста приятно. Ситуацията спира много по-тежко в случай на преместване, съхранение или преработка на насипни материали. В силата на успехите на пръв поглед безвредни вещества като брашно, дърво, захар, какао, алуминий или хартия в праховата структура са голяма опасност от експлозия.

Индустриалните централни вакуумни почистващи инсталации се използват за отстраняване на утаен прах от паркет, плоски повърхности и изграждане на инструменти и зали. Взема се план за запазване на чистотата на фона на работата и на същата защита на работещите хора и организации и аксесоари срещу разрушителното влияние на праха, в настоящия риск от вторични експлозии. Всяка компания, която изпълнява промишлени инсталации, трябва да изпълнява инсталация в съответствие с настоящите стандарти, въведени в директивата за инсталация.

https://ecuproduct.com/bg/rhino-correct-nay-dobriyat-nachin-da-korigirate-nosa-bez-hirurgicheska-namesa/

Важната задача на централното вакуумиране:- защита на здравето и съществуването на жени, седящи в апартамент, срещу опасното въздействие на праха.- защита на организациите и аксесоарите срещу повреда в резултат на смущения от прах, \ t- защита на строителството и на жени, извършващи дейност срещу ефектите от неконтролирано излющване на полени.

Внимание - опасност от експлозияВ случай, че в процеса на вакуумиране участват запалими или взривоопасни вещества, газове, прах, течни пари или хибридни смеси, съществува висок риск от неконтролирана експлозия. По този начин събитието може да доведе до унищожаване на устройството за разпрашаване, както и до цялото устройство. Според статистиката, филтрационните единици и циклоните са квалифицирани за обединение на устройства с висок риск от експлозия.

Централна прахосмукачка и експлозивна безопасностКакто бе споменато по-горе, една от най-важните задачи на централната вакуумна инсталация е да се намали рискът от вторична експлозия чрез премахване на т.нар. остатъчен прах. Решението от същата страна максимизира експлозивната и пожарната безопасност на уреда, новото позволява да се намалят разходите, свързани с адаптирането на инсталацията към изискванията на директивата ATEX. Единственият трябва да обърне внимание на факта, че при успеха на запалими и експлозивни прахове, инсталацията на централно вакуумиране трябва да изпълнява стриктните изисквания на директивата ATEX.