Elektronen kasov aparat

Закупуването на всички въпроси за касовия апарат съществува в нашето - не само полско - правно задължение. Всяка, дори и най-малката сделка, трябва да бъде закупена във фискален касов апарат, тъй като от него трябва да се пази ДДС.

Когато купуваме касов апарат за отделен магазин, тази покупка е предмет на специална услуга, която има за цел да се грижи за нашите пари. Касовите апарати в Краков са място, където можете да закупите всички фискални устройства, най-адаптирани към конкретна област. & nbsp; Това са служителите на & nbsp; магазина & nbsp; и услугата & nbsp; които са подходящи за последния да промени сумата на ДДС, програмирана на касата, когато са налице съответните правила, според които сумата на данъка ще се промени. Само оторизираната служба може също да извършва ремонти в сектора на касовите апарати.

Касовият апарат е просто обикновена техника, която може да бъде повредена и следователно всеки, който извършва търговски или обслужващи дейности и е в състояние да прави пари, трябва да може да работи с лоши пари. Повреденият касов апарат трябва да бъде лесно поправен, без значение какъв е факторът на увреждане или как щетите засягат по-нататъшното функциониране на магазина. Вероятно е принтер, например, че върху разписката се отпечатва само част от текста. Въпреки това, непълното получаване може да бъде претекст за данъчната служба да издаде мандат за компанията, която я е издала!

Следователно, когато видим повредата на касовия апарат, не трябва да я поправяме сами. Повредените пари трябва временно да бъдат изключени от дейността на магазина и да бъдат взети от оставащия активен касов апарат, а при успеха на неговата липса - да затворите магазина, докато устройството бъде поправено. Поради факта, че отказът на касовия апарат може да спре работата на целия магазин, касовите услуги работят много ефикасно и се опитват да отстраняват дефектите редовно или възможно най-скоро. И след откриването на някакъв дефект в работата на касовия апарат, не ни е позволено да го поправим за полска ръка. Ние трябва да извършим такива процедури възможно най-скоро, така че решението да може да се поправи бързо и да се върнем от функцията на касовия апарат.